Đền Đô (Quan Độ) - trang 5

Đền Đô (Miễu Đô) - Ngôi đền thờ quan Đại tư mã Nghiêm Tĩnh (Triệu Xương Công)

 Ảnh 9-10 trong tổng số 16< Lùi | Tiếp > Xem tất cả

Comments