Đền Đô (Quan Độ) - trang 7

Đền Đô (Miễu Đô) - Ngôi đền thờ quan Đại tư mã Nghiêm Tĩnh (Triệu Xương Công)

Ảnh 13-14 trong tổng số 16< Lùi | Tiếp > Xem tất cả 


Comments