Nhân vật

Danh nhân, nhân vật họ Nghiêm nổi tiếng.
 • Nghiêm Kế 嚴計Nghiêm Kế (嚴計; 1214-?) tên thụy là Thuần Công, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn ...
  Được đăng 01:40, 16 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem
 • Nghiêm Bá Ký Nghiêm Bá Ký là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ ...
  Được đăng 04:32, 24 thg 11, 2012 bởi Duc Anh Nghiem
 • Nghiêm Hiến Nghiêm Hiến là võ tướng đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740 - 1786), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.Ông làm quan Điển ...
  Được đăng 05:06, 24 thg 11, 2012 bởi Duc Anh Nghiem
 • Nghiêm Phụ Nghiêm Phụ (嚴輔;1450-1514), tên tự là An Bảo, thụy Mai Hiên, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ ...
  Được đăng 23:48, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm
 • Nghiêm Ích Khiêm Nghiêm Ích Khiêm (嚴益謙; 1459-1499), tên tự là Phúc Lợi, thụy Bình Sơn, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan ...
  Được đăng 01:26, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

Nghiêm Kế

đăng 01:40, 16 thg 8, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ cập nhật 01:40, 16 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem ]

嚴計
Nghiêm Kế (嚴計; 1214-?) tên thụy là Thuần Công, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông là con trai trưởng của Quận công Đại tư mã Nghiêm Tĩnh (thụy Triệu Xương) và Quận phu nhân Lý Thị Phương (hiệu Từ Tiên); và là cháu nội của Lan thượng tướng Nghiêm Xã (hiệu Phúc Tường).

Nghiêm Kế vốn thông minh tài chí, văn võ kiêm thông, túc trí đa mưu và rất am hiểu võ nghệ. Ông là người có công lớn trong việc bảo vệ biên giớiđất nước và đánh đuổi giặc Nguyên-Mông xâm lượng nước ta thời Trần. Ông được nhà vua phong tặng bằng sắc: Đặc tiến phụ quốc - Bắc vệ Đại tướng quân và ban Hầu tước, rồi lên Công tước, tặng phong Thái bảo dũng Quận công.

Nghiêm Bá Ký

đăng 09:24, 7 thg 8, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ cập nhật 04:32, 24 thg 11, 2012 bởi Duc Anh Nghiem ]

Nghiêm Bá Ký là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.

Năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung cướp quyền vua Lê, ông vẫn trung thành với nhà Hậu Lê. Năm Canh Thân (1530), niên hiệu Quang Thiệu 5, ông lãnh mật chiếu Cần vương, phát động quân sĩ chống nhà Mạc. Thất trận, thua to, ông chạy đến châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn, rút gươm tự tử, sau khi chết được phong tiết nghĩa.

Nghiêm Hiến

đăng 08:57, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ đã cập nhật 05:06, 24 thg 11, 2012 ]

Nghiêm Hiến là võ tướng đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740 - 1786), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông làm quan Điển bạ, có nghĩa khí, tiết tháo hơn người. Ông cùng với quan Chấp Kim Ngô là Phương Đình Pháp đều là thị thần của vua Lê.

Năm Bính Ngọ (1786), một hôm có vị Thượng công - em chúa Trịnh - đến hầu, mặc giáp đeo gươm mà vào, ai cũng cho là nguy hiểm, có vẻ lo sợ. Khi đó quanh vua chỉ có ông và Phương Đình Pháp bảo vệ. Ông cùng Phương ung dung cầm gươm vàng bước xuống thềm tuyên mạng:

– Đây là thềm son chỗ thiên tử ngự! Xin tướng quân cởi giáp.

Thượng công theo lời bỏ gươm, rồi mới lên thềm yết bái. Tấu trình xong, khi ra khỏi điện Thượng công rất trọng phong cách của Nghiêm và Phương, cho rằng triều đình còn có người vì chúa.

Nghiêm Phụ

đăng 08:44, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ cập nhật 23:48, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm ]

Nghiêm Phụ (嚴輔;1450-1514), tên tự là An Bảo, thụy Mai Hiên, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông sinh năm Canh Ngọ đời vua Lê Nhân Tông niên hiệu Thái Hòa thứ 8 (1450), là con trai duy nhất của Nghiêm Lý (thụy Chân Hòa) và bà Nguyễn Thị (hiệu Từ Nghi).

Lúc nhỏ ông theo chú ruột là Nghiêm Khắc Nhượng (thụy Ngũ Khê) học thuật(1), đầu tuổi thành niên, ông theo học tại trường Thái Học Sinh.

Năm 24 tuổi (1473), Nghiêm Phụ  dự khoa thi Hương và đỗ Tứ trường. Năm 28 tuổi, khoa thi Hương năm Đinh Dậu thời Hồng Đức năm thứ 8 (1477), ông đỗ Nho sinh Trúng thức. Năm 29 tuổi, khoa thi Hội năm Mậu Tuất thời Hồng Đức năm thứ 9 (1478), ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân và được nhà vua ban chức quan Gia hạnh Đại phu -Nghệ An đạo tán trị Thừa tuyên xứ - Tổng đốc.

Nghiêm Ích Khiêm

đăng 08:36, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ cập nhật 01:26, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm ]

Nghiêm Ích Khiêm (嚴益謙; 1459-1499), tên tự là Phúc Lợi, thụy Bình Sơn, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông là con trai của Nghiêm Khắc Nhượng và bà Hà Thị (hiệu Từ Nhân), là cháu nội của Nghiêm Địch (thụy Tuệ Minh).

Nghiêm Ích Khiêm nổi tiếng văn võ song toàn, có sức mạnh và thông hiểu binh pháp. Thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm 1490 khi 31 tuổi, ông làm quan Đạt tín đại phu dưới triều Hậu Lê được ít lâu, cải qua chức võ được thăng Cẩm y vệ Đoán sự ty Đoán sự - Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ và luôn luôn thường trực tại Điện Kim Quang - nơi nhà Vua làm việc.

Nghiêm Ích Khiêm là người học rộng tài cao, trung nghĩa đức nhân, được nhà Vua sủng ái, sĩ phu trọng vọng.


1-5 of 5