Nhân vật‎ > ‎

Nghiêm Bá Ký

đăng 09:24, 7 thg 8, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ cập nhật 04:32, 24 thg 11, 2012 bởi Duc Anh Nghiem ]
Nghiêm Bá Ký là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.

Năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung cướp quyền vua Lê, ông vẫn trung thành với nhà Hậu Lê. Năm Canh Thân (1530), niên hiệu Quang Thiệu 5, ông lãnh mật chiếu Cần vương, phát động quân sĩ chống nhà Mạc. Thất trận, thua to, ông chạy đến châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn, rút gươm tự tử, sau khi chết được phong tiết nghĩa.

Comments