Nhân vật‎ > ‎

Nghiêm Ích Khiêm

đăng 08:36, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ cập nhật 01:26, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm ]
Nghiêm Ích Khiêm (嚴益謙; 1459-1499), tên tự là Phúc Lợi, thụy Bình Sơn, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông là con trai của Nghiêm Khắc Nhượng và bà Hà Thị (hiệu Từ Nhân), là cháu nội của Nghiêm Địch (thụy Tuệ Minh).

Nghiêm Ích Khiêm nổi tiếng văn võ song toàn, có sức mạnh và thông hiểu binh pháp. Thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm 1490 khi 31 tuổi, ông làm quan Đạt tín đại phu dưới triều Hậu Lê được ít lâu, cải qua chức võ được thăng Cẩm y vệ Đoán sự ty Đoán sự - Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ và luôn luôn thường trực tại Điện Kim Quang - nơi nhà Vua làm việc.

Nghiêm Ích Khiêm là người học rộng tài cao, trung nghĩa đức nhân, được nhà Vua sủng ái, sĩ phu trọng vọng.


Comments