Nhân vật‎ > ‎

Nghiêm Phụ

đăng 08:44, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ cập nhật 23:48, 9 thg 5, 2014 bởi Đức Nghiêm ]
Nghiêm Phụ (嚴輔;1450-1514), tên tự là An Bảo, thụy Mai Hiên, người xã Lan Độ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay là làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông sinh năm Canh Ngọ đời vua Lê Nhân Tông niên hiệu Thái Hòa thứ 8 (1450), là con trai duy nhất của Nghiêm Lý (thụy Chân Hòa) và bà Nguyễn Thị (hiệu Từ Nghi).

Lúc nhỏ ông theo chú ruột là Nghiêm Khắc Nhượng (thụy Ngũ Khê) học thuật(1), đầu tuổi thành niên, ông theo học tại trường Thái Học Sinh.

Năm 24 tuổi (1473), Nghiêm Phụ  dự khoa thi Hương và đỗ Tứ trường. Năm 28 tuổi, khoa thi Hương năm Đinh Dậu thời Hồng Đức năm thứ 8 (1477), ông đỗ Nho sinh Trúng thức. Năm 29 tuổi, khoa thi Hội năm Mậu Tuất thời Hồng Đức năm thứ 9 (1478), ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân và được nhà vua ban chức quan Gia hạnh Đại phu -Nghệ An đạo tán trị Thừa tuyên xứ - Tổng đốc.

Comments