Phóng sự

Hành trình tri thức - Nghìn năm khoa bảng đất Kinh Bắc: Gia tộc họ Nghiêm

đăng 02:45, 2 thg 4, 2017 bởi Đức Nghiêm

Phóng sự được phát trên kênh truyền hình VITV - VTC8 chương trình Hành trình tri thức tập phim Nghìn năm khoa bảng đất Kinh Bắc phần 1: Gia tộc họ Nghiêm, và phần 2 nói về các danh nhân đất Kinh Bắc trong đó có Đại tư mã Nghiêm Tĩnh.

Hành trình tri thức: Nghìn năm khoa bảng đất Kinh Bắc, phần 1: Gia tộc họ Nghiêm

Hành trình tri thức: Nghìn năm khoa bảng đất Kinh Bắc, phần 2:

Danh nhân đất Việt: Người họ Nghiêm - Thập đại liên đăng quan triều

đăng 21:01, 16 thg 5, 2015 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 02:39, 2 thg 4, 2017 ]

(Phóng sự VTV) Danh nhân đất Việt: Người họ Nghiêm - Thập đại liên đăng quan triều.

Liên tục qua nghìn năm lịch sử, ở miền đất bên dòng Ngũ Huyện Khê, làng Quan Độ luôn là một danh hương được nể trọng. Họ Nghiêm ở làng Quan Độ cũng qua nghìn năm lịch sử, vừa gây dựng truyền thống vẻ vang cho dòng tộc, vừa làm rạng danh cho quê hương với danh hiệu được nhận ngay từ thời Lý-Trần là “Thập đại liên đăng quan triều” - mười đời liên tiếp vào triều làm quan. Truyền thống ấy đến thời Lê được hoàng giáp tiến sỹ Nghiêm Ích Khiêm nhân bội lên bằng sự nghiệp và cuộc đời của một nhân vật lịch sử văn võ kiêm toàn, vừa kế tục vừa truyền lưu sự cao đẹp “Thập đại liên đăng quan triều” của dòng tộc và quê hương.


1-2 of 2