Phóng sự‎ > ‎

Danh nhân đất Việt: Người họ Nghiêm - Thập đại liên đăng quan triều

đăng 21:01, 16 thg 5, 2015 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 02:39, 2 thg 4, 2017 ]

(Phóng sự VTV) Danh nhân đất Việt: Người họ Nghiêm - Thập đại liên đăng quan triều.

Liên tục qua nghìn năm lịch sử, ở miền đất bên dòng Ngũ Huyện Khê, làng Quan Độ luôn là một danh hương được nể trọng. Họ Nghiêm ở làng Quan Độ cũng qua nghìn năm lịch sử, vừa gây dựng truyền thống vẻ vang cho dòng tộc, vừa làm rạng danh cho quê hương với danh hiệu được nhận ngay từ thời Lý-Trần là “Thập đại liên đăng quan triều” - mười đời liên tiếp vào triều làm quan. Truyền thống ấy đến thời Lê được hoàng giáp tiến sỹ Nghiêm Ích Khiêm nhân bội lên bằng sự nghiệp và cuộc đời của một nhân vật lịch sử văn võ kiêm toàn, vừa kế tục vừa truyền lưu sự cao đẹp “Thập đại liên đăng quan triều” của dòng tộc và quê hương.


Comments