Tài liệu‎ > ‎

Đại tư mã Nghiêm Tĩnh

đăng 06:17, 7 thg 9, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 11:16, 13 thg 3, 2014 ]
Nghiêm Tướng Công có tên húy là Tĩnh, tên thụy là Triệu Xương, sinh năm Kỷ Dậu (1189) thời Lý Cao Tông - Thiên Tư Gia Thụy tứ niên. Ông là người kiên trung chính trực, rất ghét mê tín dị đoan, luôn luôn sống thẳng thắng và chân thật với mọi người và rất được mến phục.

Nghiêm Tĩnh là con trai của Lan thượng tướng Nghiêm Xã (hiệu Phúc Tường) và bà Đàm Thị (hiệu Từ Trinh); và là cháu của Tổng binh thiêm sự Nghiêm Yết (tự Phúc Thịnh) - người đã về sống ở thôn Đỗ Xã, sau này là xã Lan Độ, năm Nhâm Tuất (1802) đổi là Quan Độ.

Lúc nhỏ, Nghiêm Tĩnh theo học chữ Hán, sau đó chuyển sang học võ nghệ và binh pháp, qua bao năm học tập, ông thông hiểu binh pháp, văn võ kiêm toàn. Năm 25 tuổi, ông làm quan Đại tư mã kiêm Thị trung. Trải qua nhiều năm phụng sự Vương triều Lý - có nhiều công lao to lớn, ông được nhà vua phong tước Quận công, khi về quê nhà an dưỡng, ông được vua Lý ban cho 35 mẫu đất.

Khi qua đời, con cháu của ông chỉ biết tên húy là Tĩnh, còn tên thụy không ghi chép được, tới đời vua Lê - Vĩnh Hựu năm thứ 3, Đinh Tỵ (1737) hậu duệ của Nghiêm Tĩnh mới dâng tên thụy là Triệu Xương.

Ngày 20/2 ông tạ thế (1), mộ tại Miếu Đô Xứ hình thổ tinh (Bờ Long Xứ).

Dòng họ có dành 5 sào 7 thước làm tự điền và là nơi thờ cúng ông.

Chính thất phu nhân của Nghiêm Tĩnh là Lý Thị húy Phương Liên (hiệu Từ Tiên) xuất thân tôn thất Lý triều thiên hoàng chi đệ tam nữ. Nghiêm Tĩnh là bậc đại thần có tước vị cao quý nên bà cũng được ban tặng 3 chữ vàng: “Quận phu nhân”.

Ngày kỵ 16/1 thọ 81 tuổi.
Sinh hạ trưởng nam: Nghiêm Kế, thứ nam: Nghiêm Luận - Thượng tướng quân, hầu tước (Bốc cư tại Sơn Nam).

Nghiêm Tĩnh còn có 2 bà thiếp nhưng các ghi chép đều không còn và chỉ thấy 2 bà thủ tiết cùng chồng và mộ táng gần kề.

Ghi chú:
Lời người viết: (1) Theo cuốn gia phả được dịch bởi Nguyễn Chu (hiệu Thanh Khê) thì ngày kỵ của Nghiêm Tĩnh là 20/2 và ngày kỵ của chính thất thất truyền, nhưng theo cuốn của Cử nhân - Tri phủ Nghiêm Ưu Tắc thừa sao thì ngày kỵ của Nghiêm Tĩnh là 15/1, và ngày kỵ chính thất phu nhân là 16/1 (tức chỉ sau khi Nghiêm Tĩnh qua đời 1 ngày), và thực tế thì 2 bà thiếp cũng thủ tiết cùng chồng.


DMCA.com
Comments