Thơ ca‎ > ‎

Cáo tật thị trúng - Mãn Giác Thiền sư

đăng 00:47, 13 thg 7, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 08:33, 3 thg 9, 2012 ]

Phiên âm:
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Dịch nghĩa:
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu, già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua – sân trước – một cành mai.


(Dịch: Thích Thanh Từ)
Comments