Thơ ca‎ > ‎

Khai xuân

đăng 00:57, 13 thg 7, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 08:33, 3 thg 9, 2012 ]

Giới thiệu:
    Bài thơ được trích trong tài liệu Gia Phả họ Nghiêm.Mộc hữu danh hoa chúc thượng tài 
Nhất phiên xuân đáo nhất phiên khai 
Nho ngo sự nghiệp doanh khung nhưỡng 
Tổng thuộc hào đoan vận dụng lai. 

Giáp Tý niên chính nguyệt sơ nhất nhật 
Mạnh nhuận bút đề.
Comments