Thơ ca‎ > ‎

Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch

đăng 00:48, 13 thg 7, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 08:32, 3 thg 9, 2012 ]

靜夜思

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。


Phiên âm:

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Dịch nghĩa:

Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
Comments